NEPOREX 2 SG (granül)

  • 0

NEPOREX 2 SG (granül)

Tags : 

diflubenzuron_48_sc_5

neporex_2sg_3

Karasinek Larva Mücadelesinin Etkili ve Pratik Yolu Bileşimi

Neporex 2 SG’nin etken maddesi olan cyromazine, larvaların gömlek değiştirme safhasına müdahele ederek pupa dönemine geçişi engeller. Normal gelişimini sürdüremeyen larvalar ölür. Neporex 2 SG’nin larva üzerindeki etkisi ilaç uygulamasından 6 saat sonra başlar, larvanın gelişeceği ortamın içinde mükemmel dağılarak 2-3 günde ortamdaki larvaların tamamını öldürür ve karasineği kaynağında yok eder.

Farklı Etki Mekanizması Sayesinde Diğer Grup İnsektisitlere Karşı Direnç Kazanmış Türler de Dahil çok Etkili Bir Karasinek Mücadelesi Sağlar.

Kullanıcı ve Hayvan İçin Güvenilir

Önerildiği şekilde uygulandığında kullanıcı ve hayvanlar için risk taşımaz. Ayrıca gübreden amonyak çıkışını düşürdüğü için hem hayvanlarda solunum yolu hatalıkları riskini hem de metal yüzeylerdeki aşınmayı azaltır.

Kullanma Şekli

Neporex 2 SG ,sinek larvasının ürediği her yerde kullanılır. Taze tavuk gübresi, koyun – sığır gübresi, altlık olarak saman ve kuru otun kullanıldığı besicilik üniteleri, çöplükler ve kesimhane artıklarının toplandığı yerler sinekleri yumurtalarını bırakmayı tercih ettikleri ve larva gelişimi için en ideal ortamlardır.

Neporex 2 SG , bir larva öldürücü oldu için direkt olarak larvanın gelişebileceği Ortamlara uygulanır. Ortamın durumuna göre 3 yöntemden biri seçilir.

Kuru Serpme

Uygulama alanının çok sulu olduğu durumlarda tercih edilmelidir. Granül halindeki Neporex 2 SG, 10 m2 ye 250 g granül düşecek şekilde dorudan uygulanacak alana serpilir.

Sulandırarak Uygulama

Uygulama alanının küçük ve kuru olduğu durumlarda 250 g Neporex 2 SG, yaklaşık 10 L suya karıştırılır ve sulama kovası ile 10 m2‘lik alana uyganır.

Sprey Yöntemi

Bu yöntemde uygulanacak alanların büyük olduğu durumlarda tercih edilmelidir. Hem çok sulu hem de kuru alanlarda uygulanabilir. Eğer ortam çok sulu hem de kuru alanlara uygulanabilir. Eğer ortam çok sulu ise 250 g Neporex 2 SG, 1 L suyla; daha kuru ise 4 L’ye kadar suyla karışıtırılır ve 10m2‘lik alana pülverizatörle atılır. İklim koşullarına ve uygulanacak gübre vs. ‘nin ortamdan uzaklaştırılma durumuna bağlı olarak uygulama sıklığı değişebilir.

neporex_2sg_4

ETKİLİ PROGRAM, SİNEKSİZ ORTAM Ani ve Etkili Çözüm

Yaygın görülen pek çok hastalığa neden olan bakteri ve virüslerin taşıyıcıları olan karasineklerle mücadele edilmezse, 4 hafta içinde bir çift karasinekten milyonlarca ergin sinek oluşabilir. AGİTA 10 WG VE Neporex 2 SG karasineklere karşı hızlı ve etkili mücadele edilmesini sağlar.

Hem Ergin Hem de Larvalara Karşı Etkili

AGİTA 10 WG ergin karasineklere karşı kullanılırken, Neporex 2 SG gübrede gelişmekte olan larvalara karşı etkilidir. Bu şekilde hem ergin hem de larva mücadelesi beraber yapılmış olur.

Uzun Süre Etkili

AGİTA 10 WG ve Neporex 2 SG’ nin program dahilinde beraber uygulanması ile karasinek problemi 2 ay boyunca giderilmiş olur. Bu uygulamanın 2 (veya uzun sezonlarda 3 ) defa tekrar edilmesi ile tüm sezon boyunca etkili bir mücadele sağlanır.

Direnç Riski Düşük

Gerek AGİTA 10 WG ve gerekse Neporez 2 SG’nin çapraz direnç riskinin çok az olması nedeniyle diğer sinek mücadele ürünlerine bağışık türler de başarıyla kontrol edilir.

Mücadele Programı

İdeal olarak gübre atıldıktan 1 hafta sonra yapılacak AGİTA 10 WG ve Neporex 2 SG uygulamasıyla yaklaşık 8 hafta süren kalıcı etki elde edilir. Son haftalarda ergin karasinek sayısında artış görülürse AGİTA 10 WG ile bir ara uygulama yapılabilir.


Leave a Reply

İletişim Bilgileri

Postane Mah. Erman Aydıner Sk. No:3/5 Tuzla / İSTANBUL

0216-395-19-19

info@biosav.com.tr

http://www.biosav.com.tr/

Kategoriler

  • Kategori yok